In deze gedichtenbundel wil ik laten zien dat je voor je levenspad geen eenduidig kompas meekrijgt en dat je die weg niet volledig naar eigen wens kunt uitstippelen. 

Hij is ingedeeld in de volgende zeven clusters:

 

1. De jongen en toen

- momenten uit mijn eigen jeugd

 

2. Grondtoon

- de mens als relationeel wezen die niet zonder de ander kan leven

 

3. De lente en meer

- je openstellen voor en je verwonderen over de schoonheid van de natuur

 

4. Omwenteling

- de grote transities van ons huidige tijdperk

 

5. Ontheemding

- over de tijdelijkheid van ons bestaan

 

6. Het dorp en de rivier

- mijmeringen over mijn dorp aan de IJssel

 

7. Impressie van een voettocht

- speelse schetsen van een trektocht door de Anti-Atlas